自動翻訳をオフにして下さい。

Do chỉ chú trọng tới mục đích ‘Đi Nhật thật nhanh’, ‘Gửi thật nhiều người đi Nhât’, nên ngày càng có nhiều trường hợp đi Nhật khi chưa được đào tạo tiếng Nhật cẩn thận dù là nhân lực ưu tú, dẫn tới lý tưởng và hy vọng của các bạn đã không thành hiện thực.

Cơ sở giáo dục của chúng tôi luôn Coi trọng ước mơ và hy vọng của người học để tổ chức Đào tạo chỉnh chu.

Vì vậy, những học viên đã tốt nghiệp trường này đều có thể phát huy tối đa tiếng Nhật đã học tại đây và phát triển mỗi ngày.

Coi trọng ước mơ và hy vọng nghĩa là:

Chúng tôi sẽ hiện thực hóa ‘ý tưởng’ tạo dựng tương lai của nhiều bạn như phát huy tiếng Nhật đã học để đi Nhật và học sâu hơn với tư cách Thực tập sinh hay lưu học sinh, hay xin việc vào công ty Nhật tại Việt Nam hoặc xin việc vào ngành du lịch v.v… 

Đào tạo chỉnh chu nghĩa là:

Chúng tôi tuyệt đối không coi chỉ cần dậy hết giáo trình là xong. Bởi vì chúng tôi biết việc đó không giúp ích gì cho tương lai của học viên. Ví dụ, ước mơ của học viên là đi Nhật làm việc, thì việc quan trọng nhất chúng tôi có thể làm là trước khi học viên đi Nhật, chúng tôi sẽ trang bị cho họ khả năng ngoại ngữ để họ không gặp trở ngại gì sau khi đến Nhật.  

Xin vui lòng xem một ví dụ về tự giới thiệu bản thân đầy cá tính!