自動翻訳をオフにして下さい。

Đối với người nước ngoài thì tiếng Nhật được coi là một ngôn ngữ khó. Hãy cùng tìm hiểu xem với người đang học tiếng Nhật thì thấy tiếng Nhật khó ở những điểm nào và có những phương pháp nào để học tiếng Nhật hiệu quả nhé. 

Xem tiếp...